Adquisicións

A política de adquisicións da BNE ten como obxectivos:

  • A obriga de reunir toda a produción editorial española.
  • O interese en incorporar calquera publicación sobre España, sobre a cultura española, ou de autores españois.
  • A condición da Biblioteca de ser o centro difusor do patrimonio bibliográfico español, con especial orientación ao apoio á investigación.


Documentos / Enlaces de interese