Axencia de Rexistro ISNI

Localización
Email
isni@bne.es

ISNI é o número estándar global certificado da ISO para identificar autores persoais e corporativos que interveñen na creación e distribución de obras intelectuais de calquera tipo, que inclúen investigadores, inventores, escritores, artistas, creadores visuais, intérpretes, produtores, editores, etc. Forma parte da familia de identificadores estándar internacionais, que inclúen identificadores de obras, gravacións, produtos e titulares de contidos en todo tipo de repertorios, por exemplo: DOIISANISBNISRCISSNISTC e ISWC.

A misión de ISNI International Authority (ISNI-IA) é asignar ao/aos nome/s público/s do investigador, inventor, etc. un número identificador único persistente para resolver problemas de ambigüidade de nomes na busca, así como difundir cada ISNI asignado nos repertorios de todo o mundo para que cada obra publicada poida ser atribuída inequivocamente ao seu creador sexa onde for descrita a obra.

Solicitar un ISNI

Como podo conseguir un ISNI?

Escribindo ao enderezo isni@bne.es

Quen pode solicitar un ISNI na BNE?

A Biblioteca Nacional de España tramita peticións de números ISNI para autores ou entidades que cumpran, polo menos, unha destas dúas condicións:

  • Autores ou entidades españolas ou que traballan en España.
  • Autores ou entidades que están no catálogo da BNE.

Que é necesario para obter un ISNI?

As identidades públicas identifícanse cos seguintes elementos de metadatos:

  • Nome da identidade pública.
  • Data e lugar de nacemento e/ou falecemento (ou rexistro e disolución no caso de entidades legais).
  • Categorías e funcións de acordo coa definición establecida pola Registration Agency (Axencia de Rexistro, RA) de ISNI. As categorías definen grandes grupos de actividade: musical, audiovisual, textual, traballos artísticos, coreografía e software. E funcións, que é a tarefa que se desempeña en cada unha desas categorías, que pode ser autor, intérprete, editor, ilustrador, etc.
  • Título de referencia dunha creación.
  • Nome dunha persoa e/ou institución coa que estea relacionado (universidade, editorial, etc.).
  • Un URI (ou URL) que proporciona un enlace para máis información acerca da identidade.