Premio de bibliografía

A Biblioteca Nacional de España ten entre os seus fins e funcións o fomento da investigación. Por iso, no ano 2002 creouse o «Premio de Bibliografía da Biblioteca Nacional», destinado a distinguir os mellores traballos no campo da bibliografía hispánica en calquera dos seus aspectos e baixo calquera obxectivo, mantendo así mesmo a tradición dos premios de bibliografía que deu tan fecundos froitos na súa primeira etapa, ao longo da segunda metade do século XIX e a primeira do XX.

Este Premio convócase con carácter anual e poderán participar na convocatoria os autores de calquera nacionalidade que o soliciten e cumpran as condicións previstas nas bases reguladoras e na convocatoria correspondente. A contía do Premio establécese anualmente na resolución de convocatoria do mesmo.

Na avaliación dos traballos presentados téñense en conta os seguintes criterios de valoración:

 • A importancia e utilidade do tema.
 • A exhaustividad na recompilación do material.
 • A sistematización das investigacións.
 • Os criterios de elaboración expostos polo autor.
 • A metodoloxía empregada.
 • O rigor e a exactitude das descricións bibliográficas.
Obras galardoadas co Premio de bibliografía
 • 1995. Isabel PÉREZ BACÍA. Catálogo dos manuscritos de Francisco de Quevedo na Biblioteca Nacional. Madrid: Oleiro & Ramos, 1997.
 • 1996. Juan Antonio YEVES ANDRÉS. Manuscritos españois da Biblioteca Lázaro Galdiano. Madrid: Oleiro & Ramos - Fundación Lázaro Galdiano, 1998.
 • 1997. José Luís GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO. A «Libraría Rica» de Felipe II: Estudo histórico e catalogación. San Lorenzo del Escorial: Instituto Escurialense de Investigacións Históricas e Artísticas, 1998.
 • 1998. Maria Grazia PROFETI. Per una bibliografia di Lope de Vega. Opere non dramatice a stampa. Kassel: Reichenberger, 2002.
 • 1999. Giuseppina GRESPI. Traducións castelás de obras latinas e italianas contidas en manuscritos do século XV nas bibliotecas de Madrid e El Escorial. Madrid: Biblioteca Nacional, 2004.
 • 2000. Luis GARCÍA CUBERO. Las alegaciones en derecho (Porcones) de la Biblioteca Nacional. Tocantes a Mayorazgos, Vínculos, Hidalguías, Genealogías y Títulos Nobiliarios. Madrid: Biblioteca Nacional, 2004.
 • 2001. [Deserto]
 • 2002. Anxo PARENTE. Dicionario bibliográfico da poesía española (século XX). Sevilla: Renacemento, 2003.
 • 2003. Cecilio Nicolás ALONSO ALONSO. Índice de «Los lunes de El Imparcial» (1874-1933). Madrid: Biblioteca Nacional, 2006.
 • 2004. Karl G. GREGG. The «Sanz sueltas». A descriptive analytical catalogue.
 • 2005. Sonia GARZA MERINO. El original de imprenta (1472-1684). Estudio histórico y catálogo.
 • 2006. Alain BÈGUE. As academias literarias na segunda metade do século XVII. Catálogo descritivo dos impresos da Biblioteca Nacional de España. Madrid: Biblioteca Nacional, 2007.
 • 2007. [Deserto]
 • 2008. María Arantzazu DOMINGO MALVADI. Bibliofilia humanista en tiempos de Felipe II: la biblioteca de Juan Páez de Castro.
 • 2009. Elisa BORSARI. Catálogo de traducións anónimas ao castelán dos séculos XIV ao XVI en bibliotecas de España, Italia e Portugal. Madrid: Biblioteca Nacional, 2010
 • 2010. [Deserto]
 • 2011. Nicolás Bas Martín. Libros, lectura e lectores entre España e Francia a finais do século XVIII: a correspondencia entre o libreiro Fournier e Cavanilles.
 • 2012. Teresa Martínez Manzano. Historia del fondo manuscrito griego en la Universidad de Salamanca.
 • 2013. Silvia González-Sarasa Hernáez. Tipoloxía do impreso antigo español.
 • 2014. Rosario Consolo Gonzalo García. O legado bibliográfico de Juan Pérez de Guzmán e Boza, duque de T'Serclaes de Tilly: Achegas a un catálogo descritivo de relacións de sucesos (1501-1625). Madrid: Arco/Libros, 2018. ISBN: 978-84-7635-969-3.
 • 2015. [Deserto]
 • 2016. Felipe Vidales do Castelo. O VII marqués do Carpio e os libros. Orixe, contido e dispersión das súas bibliotecas e localización nos fondos da BNE.