Premio de bibliografía

A mediados do século XIX iniciouse un período de modernización das bibliotecas españolas que incluíu a reorganización da Biblioteca Nacional, a creación do Corpo de Facultativos e a posta en marcha da Escola Superior de Diplomática. Neste contexto de renovación enmárcase a creación do Premio de Bibliografía, cuxa finalidade era mellorar os repertorios nacionais nun momento especialmente conflitivo debido á dispersión de gran parte do legado bibliográfico español sufrida tras a Desamortización.

Por Real Decreto do 3 de decembro de 1856 creouse o Premio de Bibliografía, que se desenvolveu no Regulamento da Biblioteca Nacional do 7 de xaneiro de 1857 e concretouse tan só tres días despois coa convocatoria do primeiro concurso aparecida na Gaceta. Ao longo de case un século, o Premio contribuíu de maneira decisiva ao avance da ciencia bibliográfica en España con obras tan importantes como Catálogo biográfico del Teatro antiguo Español (Cayetano de la Barrera, 1859), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos (Zarco del Valle y Sancho Rayón, 1861) ou Los periódicos en la Guerra de la Independencia (1808-1814) (Gómez Imaz, 1908).

Tras unha paréntese de medio século, en 1995 a Biblioteca Nacional volveu convocar o Premio de Bibliografía, outorgado por un xurado composto por bibliotecarios e bibliógrafos. En 2002 reguláronse as bases e características do Premio por unha Orde ECD/1946/2002, co obxectivo de distinguir os mellores traballos no campo da bibliografía hispánica. En 2022 actualizáronse as bases reguladoras do Premio por Orde CUD/607/2022 para adaptalas ás novas formas de investigación neste campo e ás novas contornas tecnolóxicas nos que se desenvolve.

Na avaliación dos traballos presentados téñense en conta os seguintes criterios de valoración:

 • A importancia e utilidade do tema.
 • A exhaustividad na recompilación do material.
 • A sistematización das investigacións.
 • Os criterios de elaboración expostos polo autor.
 • A metodoloxía empregada.
 • O rigor e a exactitude das descricións bibliográficas.
 • Especial relación coas coleccións e/ou historia da Biblioteca Nacional de España.
Obras galardoadas co Premio de bibliografía
 • 1995. Isabel PÉREZ CUENCA. Catálogo de los manuscritos de Francisco de Quevedo en la Biblioteca Nacional. Madrid: Ollero & Ramos, 1997.
 • 1996. Juan Antonio YEVES ANDRÉS. Manuscritos españoles de la Biblioteca Lázaro Galdiano. Madrid: Ollero & Ramos - Fundación Lázaro Galdiano, 1998.
 • 1997. José Luis GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO. La «Librería Rica» de Felipe II: Estudio histórico y catalogación. San Lorenzo del Escorial: Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 1998.
 • 1998. Maria Grazia PROFETI. Per una bibliografia di Lope de Vega. Opere non dramatice a stampa. Kassel: Reichenberger, 2002.
 • 1999. Giuseppina GRESPI. Traducciones castellanas de obras latinas e italianas contenidas en manuscritos del siglo XV en las bibliotecas de Madrid y El Escorial. Madrid: Biblioteca Nacional, 2004.
 • 2000. Luis GARCÍA CUBERO. Las alegaciones en derecho (Porcones) de la Biblioteca Nacional. Tocantes a Mayorazgos, Vínculos, Hidalguías, Genealogías y Títulos Nobiliarios. Madrid: Biblioteca Nacional, 2004.
 • 2001. [Desierto]
 • 2002. Ángel PARIENTE. Diccionario bibliográfico de la poesía española (siglo XX). Sevilla: Renacimiento, 2003.
 • 2003. Cecilio Nicolás ALONSO ALONSO. Índice de «Los lunes de El Imparcial» (1874-1933). Madrid: Biblioteca Nacional, 2006.
 • 2004. Karl G. GREGG. The «Sanz sueltas». A descriptive analytical catalogue.
 • 2005. Sonia GARZA MERINO. El original de imprenta (1472-1684). Estudio histórico y catálogo.
 • 2006. Alain BÈGUE. Las academias literarias en la segunda mitad del siglo XVII. Catálogo descriptivo de los impresos de la Biblioteca Nacional de España. Madrid: Biblioteca Nacional, 2007.
 • 2007. [Desierto]
 • 2008. María Arantzazu DOMINGO MALVADI. Bibliofilia humanista en tiempos de Felipe II: la biblioteca de Juan Páez de Castro.
 • 2009. Elisa BORSARI. Catálogo de traducciones anónimas al castellano de los siglos XIV al XVI en bibliotecas de España, Italia y Portugal. Madrid: Biblioteca Nacional, 2010
 • 2010. [Desierto]
 • 2011. Nicolás Bas Martín. Libros, lectura y lectores entre España y Francia a finales del siglo XVIII: la correspondencia entre el librero Fournier y Cavanilles.
 • 2012. Teresa Martínez Manzano. Historia del fondo manuscrito griego en la Universidad de Salamanca.
 • 2013. Silvia González-Sarasa Hernáez. Tipología del impreso antiguo español.
 • 2014. Rosario Consuelo Gonzalo García. El legado bibliográfico de Juan Pérez de Guzmán y Boza, duque de T'Serclaes de Tilly: Aportaciones a un catálogo descriptivo de relaciones de sucesos (1501-1625). Madrid: Arco/Libros, 2018. ISBN: 978-84-7635-969-3.
 • 2015. [Desierto]
 • 2016. Felipe Vidales del Castillo. El VII marqués del Carpio y los libros. Origen, contenido y dispersión de sus bibliotecas y localización en los fondos de la BNE.