Órganos reitores

Os órganos reitores da BNE son:

  • A Presidencia (titular do Ministerio de Cultura).
    Sr. D. Ernest Urtasun Domenech
  • O Real Padroado.
  • Dirección da Biblioteca.
    Curriculum vitae de Ana Santos Aramburo.