Horario de verán Salas

Horario de verán

De luns a venres, de 9:00 a 20:00 h.

Solicitude directa de fondos: de luns a venres de 9:00 a 19:00 h.