Onde adquirir as publicacións da BNE?

Las publicaciones propias de la Biblioteca Nacional de España pueden adquirirse en el listado que se muestra a continuación.

Tamén pode solicitar á súa libraría habitual que pida os títulos do seu interese a este Servizo de Distribución.

No caso de obras en coedición con outras institucións ou editoriais pode suceder que a BNE careza de exemplares para a súa distribución comercial. En tal caso pode dirixirse ao coeditor da obra para solicitalos. Se descoñece os datos, consúltenos.

Os prezos de venda ao público que se indican neste catálogo (especialmente cando estes foron establecidos por un coeditor e dependen da súa propia política comercial) poden estar suxeitos a modificacións sen aviso previo, polo que a BNE en ningún caso faise responsable de eventuais variacións respecto dos datos aquí indicados.


Documentos / Enlaces de interese