Tramitación do carné de Lector

Email
acceso@bne.es
Teléfono
+34 91 580 78 23
+34 91 580 77 19
+34 91 580 78 05

Ten unha vixencia de cinco anos.

Permite:

  • Consultar fondos editados a partir de 1958 conservados na Biblioteca, excepto aqueles cuxa consulta ou utilización áchese restrinxida por razóns de seguridade ou conservación
  • Consultar os fondos anteriores a 1958 se se atopan dixitalizados ou microfilmados.
  • Facer uso do servizo de préstamo domiciliario da sala de Información Bibliográfica e Documentación Bibliotecaria.

Os carnés de Documentación Bibliotecaria caducarán no prazo de seis meses a partir da entrada en vigor do documento de Normas de acceso (17/04/22). 

Documentación necesaria para tramitar ou renovar o carné:

Documento de identificación persoal en vigor.
Pode ser un dos seguintes:

  • Documento Nacional de Identidade
  • Carné de conducir
  • Pasaporte
  • Cartón de residencia

Para menores de idade que teñan 16 e 17 anos:

  • Carta escrita e asinada por un docente do centro educativo, con logo e selo do centro, onde se indique a necesidade de consultar os fondos da Biblioteca

Solicitude do carné

Existen dúas vías para tramitar ou renovar o carné:

  •  A distancia, a través da web da BNE. A Biblioteca responderá ao seu pedimento nun prazo máximo de 72 horas. O carné entregarase na propia Biblioteca ao titular do mesmo, previa presentación dun documento de identidade en vigor. En ningún caso remitirase mediante correo postal ou outro medio. Formulario de solicitude do carné
  • Fisicamente, na sala de Información Xeral e Carnés (sede de Recoletos, 2ª planta do núcleo central). Unha vez presentados todos os documentos e completado o trámite, faise entrega ao usuario do carné da BNE.