Salas de consulta

Música e musicología, documentos audiovisuais e multimedia e rexistros sonoros.
Manuscritos antigos e modernos, incunables, impresos antigos, obras de teatro e Cervantes.
Situada no campus universitario de Alcalá de Henares conserva fondos de todo tipo que se poden consultar na súa sala de lectura
Sala de consulta das bibliografías xerais e especializadas, catálogos, etc.
Expedición dos carnés de acceso e información práctica da Biblioteca.
Monografías desde o século XVI, enciclopedias, dicionarios, repertorios e directorios.
Revistas, prensa, boletíns oficiais e recursos en liña sobre publicacións periódicas.
Debuxos, gravados, ephemera, carteis, fotografías, mapas antigos e modernos, etc.