Guía do lector

Folleto que recolle toda a información básica sobre a BNE e sobre os servizos que esta ofrece aos seus usuarios