Recolección do servidor OAI

A Biblioteca ofrece o seu Catálogo bibliográfico nun servidor OAI, accesible por medio do protocolo OAI-PMH. Recoméndase antes de utilizar este servizo ler Información Técnica.

OAI-PMH é un protocolo desenvolvido por Open Arquives Initiative para a recolección de metadatos. Este protocolo define un mecanismo para prover os metadatos e para a súa recolección a través de comandos

Para calquera dúbida ou suxestión envíe unha mensaxe a: info.catalogo@bne.es

Información técnica

 

Nome interno Nome público
monografias_modernas Monografías modernas de la BNE
mapas Mapas y planos de la BNE
videos Videos de la BNE
graficos_pro Gráficos proyectables de la BNE
seriadas Seriadas de la BNE
monografias_antiguas Monografias antiguas de la BNE
manuscritos Manuscritos de la BNE
grabaciones_sonoras Grabaciones sonoras de la BNE
recursos_electronicos Recursos electrónicos de la BNE
kits Kit o multimedia de la BNE
graficos Grabados, dibujos y fotografías de la BNE
partituras Partituras de la BNE
material_mixto Material mixto de la BNE

 

Exemplos de consultas