Actes culturals

Aquesta subcol·lecció sorgeix per guardar i preservar la memòria oral de la Biblioteca Nacional a través dels actes culturals que s'hi han celebrat des de 1973. Conté recitals de poesia, presentacions de llibres, cicles de conferències taules rodones, etc., que es van començar a registrar de manera regular a partir dels anys 70, com a resultat de la política cultural de la Biblioteca sota la direcció d'Hipólito Escolar i Manuel Carrión.

Tots els enregistraments d'aquesta procedència estan organitzats en l'arxiu sota la sèrie general "Actes culturals de la Biblioteca Nacional" i, al seu torn, dividits en subsèries o "cicles", en funció dels continguts. Amb freqüència, els enregistraments d'aquests actes estan acompanyats de documentació gràfica (fotografies) i escrita (invitacions, fullets informatius, etc.) que queda arxivada per formar part de l'Arxiu de la Paraula de la Biblioteca.

Els suports utilitzats inicialment per gravar els actes culturals van ser la cinta oberta, el casset i la cinta DAT. Des de 2006 es graven en DVD, la qual cosa afegeix a les veus la imatge dels intervinents, i des de 2011 la major part dels actes es puja al Canal de Youtube de la BNE.

On consultar

Catàlegs