Actos culturais

Esta subcolección xorde para gardar e preservar a memoria oral da Biblioteca Nacional a través dos actos culturais realizados nesta dende 1973. Contén recitais de poesía, presentacións de libros, ciclos de conferencias mesas redondas, etc., que comezaron a rexistrarse de forma regular a partir dos anos 70, como resultado da política cultural da Biblioteca baixo a dirección de Hipólito Escolar e Manuel Carrión

Todas as gravacións desa procedencia están organizadas no Arquivo baixo a serie xeral "Actos Culturais da Biblioteca Nacional" e, á súa vez, divididas en subseries ou "ciclos", en función dos contidos. Con frecuencia, as gravacións destes actos veñen acompañadas de documentación gráfica (fotografías) e escrita (convites, folletos informativos, etc.), que queda arquivada formando parte do Arquivo da Palabra da Biblioteca.

Os soportes utilizados inicialmente para gravar os actos culturais foron a cinta aberta, o casete e a cinta DAT. Desde 2006 grávanse en DVD, o que engade ás voces a imaxe dos intervenientes, e desde 2011 a maior parte dos actos sóbese á Canle de Youtube da BNE.

Onde consultar

Catálogos