Donatiu

Email
donativo@bne.es
Telèfon
+34 91 580 78 44

El donatiu és una forma gratuïta de contribuir a l'enriquiment i increment de les col·leccions de les biblioteques.

La Biblioteca Nacional de España accepta donatius de tot tipus de documents però no pot admetre-ho tot a causa de la política d'adquisicions existent i a la necessitat d'una sostenibilitat en tots els seus processos. Es pot trobar més informació en la Política de Donatiu.

Com fer un donatiu

Els passos a seguir són els següents:

  1. Comprovar que l'obra no es troba ja al catàleg de la Biblioteca.
  2. Fer una proposta de donatiu mitjançant qualsevol de les següents opcions:
    • Personalment en el Registre de la Biblioteca Nacional, o en qualsevol de les Sales de Consulta de la Institució
    • A través del formulari a la web
  3. La Biblioteca respondrà a la seva proposta de donatiu en un termini no superior a 30 dies.
  4. Si la proposta és acceptada, ha de enviar el donatiu per correu ordinari o dipositar-ho en el Registre de la Biblioteca juntament amb la fulla d'acceptació.

NOTA: La Biblioteca no es compromet a retornar els donatius rebuts que no han estat prèviament acceptats. 

Contenidos relacionados
Información general
Legislació relacionada