Prezos públicos de reprodución de documentos

Prezos de reprodución en autoservizo

Estes prezos non levan incluído o IVE ( 21% para as reproducións).

 
1. Fotocopia directa (máximo 20% dunha mesma obra posterior a 1958): Prezos
B/n A4 0,12 €
B/n A3 0,17 €
Cor A4 1,24 €
Cor A3 1,65 €
 
2. Copias en papel a partir de microfilme ou soporte dixital Prezos
B/n A4 0,12 €
B/n A3 0,17 €
Cor A4 1,24 €
 
3. Captura dixital (máximo 20 fotocopias dunha mesma obra posterior a 1959): Prezos
Captura dixital (máximo 20% dunha mesma obra posterior a 1958): 0,08 €
 
4. Tarxetas de copias en papel a partir de microfilme ou soporte dixital: Prezos
10 copias b/n A4 1,24 €
20 copias b/n A4 2,48 €
50 copias b/n A4 6,20 €

Prezos de reprodución por encarga

Estes prezos non levan incluído o IVE ( 21% para as reproducións).

 
1. Copias de arquivos dixitais (JPG ou PDF, de sobre 150 dpi [1]): Prezos
B/n escala de grises ou cor (segundo orixinal). Cada imaxe 0,41€
B/n escala de grises ou cor (segundo orixinal). A partir de 40 imaxes (do mesmo documento páxinas correlativas) 16,53€
 
2. Copia de arquivos dixitais de alta resolución (TIFF/RGB, resolución 300 dpi). Documento completo ou imaxes soltas. B/N, escala de grises ou cor (segundo orixinal): Prezos
Por imaxe (por orixinais ata un máximo de A3) 4,96 €
Por imaxe (por orixinais ata un máximo de A0) 14,05 €
Detalles, ampliacións ou iluminación especial 9,92 €
 
3. Gravacións sonoras en soporte final CD: Prezos
Dende formato dixital: documento completo maior de 25 min. 20,25 €
Dende formato dixital: documento completo ata 25 min. ou fragmento (prezo mínimo ata 4 min.) 3,10 €
  • *O tempo superior aos 4 minutos facturarase por minuto adicional
0,83 €
Desde formato analóxico: documento completo maior de 25 min. 25 €
Desde formato analóxico: documento completo ata 25 min. ou fragmento (prezo mínimo ata 4 min.) 4,13 €
  • *O tempo superior aos 4 minutos facturarase por minuto adicional
1,16 €
 
4. Gravacións audiovisuais en soporte final DVD: Prezos
Dende formato analóxico ou dixital: documento completo maior de 25 min. 20,25 €
Dende formato analóxico ou dixital: documento completo ata 25 min. (prezo mínimo ata 4 min.) 3,10 €
  • *O tempo superior aos 4 minutos facturarase por minuto adicional
0,83 €
 
5. Copias en papel estándar (80 gr.) a partir de microfilme ou soporte dixital (en A4 independentemente do tamaño do orixinal): Prezos
Por páxina en b/n ou escala de grises A4 0,41 €
Por páxina en cor A4 1,32 €
 
6. Soporte CD ou DVD para gravación 1,65 €/unidade

[1][Nos arquivos de texto posteriores a 1830 inclúe OCR]