Compra de fondo moderno

A finalidade da compra de fondo moderno de a BNE é enriquecer e completar as súas coleccións, suplir as faltas e actualizar a información dos temas máis demandados polos investigadores. Este fondo inclúe  libros, revistas, gravados, fotografías, mapas, partituras, etc.

Igualmente, a compra é absolutamente indispensable para constituír unha colección de referencia de todo aquilo que non é susceptible de ingreso por depósito legal: acceso a bases de datos remotas, revistas e libros electrónicos e, en xeral,  prestixiosas fontes de referencia para uso tanto dos investigadores como dos profesionais da propia biblioteca.

A selección do material  debe axustarse sempre ás directrices da política de compra de a BNE

A selección elabórase a partir de: 

  • Os documentos que o Servizo de Compra de a BNE considera de interese.
  • Os pedimentos dos diferentes departamentos da BNE.
  • As suxestións que os lectores e investigadores fan chegar a a BNE cubrindo un formulario

En calquera caso, a BNE resérvase o dereito de cursar os pedimentos ou suxestións  en virtude das dispoñibilidades orzamentarias, da súa política de xestión e formación das coleccións ou outras que poidan derivarse.

Para calquera consulta ou aclaración sobre compra de fondo moderno envíe unha mensaxe a adquisiciones@bne.es

Contenidos relacionados
Servicios
Suxestións de compra

A BNE ofrece a todos os seus usuarios a posibilidade de suxerir a adquisición de libros e outros materiais bibliográficos