Exportación desde o Catálogo

Email
info.catalogo@bne.es
Teléfono
+34 91 580 77 46

A exportación de rexistros bibliográficos comeza realizando en primeiro lugar unha procura no propio Catálogo. Na pantalla de resultados de procura cada rexistro ten un botón á esquerda chamado "Gardar". Pulsámolo se queremos engadilo a unha lista persoal. Pódense gardar tantos rexistros como se desexe.

Para acceder á nosa lista persoal, picaremos en "Gardados", na barra de ferramentas horizontal superior. Na pantalla de xestión da nosa lista, podemos visualizar en pantalla, descargar ou enviar por correo electrónico os rexistros que desexemos, conforme a varias opcións.

En caso de picar en "Ver/Descargar" abrirase un ficheiro novo na pantalla do computador. Algúns navegadores bloquean a apertura destes elementos. Para permitir que desde o sitio da Biblioteca póidase abrir debe facer o seguinte: Na parte superior do navegador pique en Ferramentas e seleccione "Bloqueador de elementos emerxentes". Desde aí pode configurar que se permitan para o sitio da BNE e para o Catálogo.

As opcións máis importantes son Visualización e Tipo de saída.

O tres visualizacións do rexistro que se ofrecen son:

  • Breve: corresponde aos campos mínimos e fundamentais para a identificación das obras.
  • Completo: presenta todos os campos do rexistro con información de carácter bibliográfico.
  • Bibliotecaria: recolle todos os campos do rexistro, incluíndo campos de control e algúns propios da BNE.

O tipo de saída refírese ao formato de exportación. Para os lectores recoméndase especialmente o formato etiquetaxe e o ISBD

  • Etiquetaxe: Os rexistros seleccionados aparecerán con visualización de etiquetas, é dicir, dando nome aos campos: autor, título, edición, materia….
  • MARC 21: o ficheiro que xera presenta os campos en visualización MARC, é dicir, cos campos: 001, 100, 245…. Cada campo nun parágrafo independente, para favorecer a súa lexibilidade.
  • ISO 2709: converte o rexistro ao formato ISO 2709. Este formato, codifica o rexistro de maneira que os Sistemas de Xestión Bibliotecaria (SIGB) poden interpretalo e integralo na súa base de datos. É posible que os Sistemas de Xestión non recoñezan directamente o formato 2709. Existen varios software que axudan a converter o ISO 2709 nun formato máis compresible polo SIGB. Entre eles, un gratuíto pódese descargar en: https://marcedit.reeset.net/
  • MARCXML: o formato MARCXML consiste na codificación dun rexistro MARC en XML (extensible Markup Language). Este formato permite que diverso software de uso xeral e moitas páxinas web poidan importar, visualizar, etc. estes rexistros.
  • ISBD: a norma ISBD (International Standard Bibliographic Description) establece as regras para a redacción normalizada de rexistros bibliográficos, co fin de que estes sexan legibles por persoas de diferentes países e linguas, normalmente no marco dun catálogo de biblioteca ou unha bibliografía. Os datos do rexistro repártense en 8 áreas e están separados por diversos signos ortográficos. Tras o envío por correo electrónico dun ou varios rexistros en formato ISBD, recíbese estes en código HTML. 

Consellos para a integración

O camiño para integrar os rexistros niso 2709 nos diferentes Sistemas Integrados de Xestión Bibliotecaria (SIGB) pode variar. O arquivo cos rexistros descargados do Catálogo da BNE terá diferente extensión segundo o tipo de saída que escollésemos:

 
Tipo de saída Extensión do ficheiro
Etiquetaxe .txt
MARC21 .txt
ISO 2709 .mrc
MARCXML .xml
ISBD .htm

 

Normalmente, os SIGBs son capaces de importar un ficheiro con rexistros en formato ISO 2709 (extensión .mrc).

Para abrir un ficheiro .mrc e convertelo a formato MARC21 (é dicir, campos MARC, cada campo ocupando un parágrafo propio), pódese utilizar o citado software MarcEdit, en concreto a súa utilidade Marc Breaker. Basta con escribir a ruta do ficheiro .mrc e cambialo por .mrk, e ábrese un ficheiro cun rexistro en visualización MARC21.