Cartells d'espectacles, festes i altres esdeveniments

Els cartells d'espectacles experimenten un moment d'esplendor a partir de la segona meitat del segle XIX, amb l'auge de la burgesia, que pot dedicar més temps i recursos a l'oci i al consum cultural. Es comencen a empaperar els carrers dels principals nuclis urbans amb nombrosos cartells per publicitar diverses activitats d'oci, com corregudes de toros, teatre, circ, music hall, varietés, balls, esdeveniments esportius, carnestoltes, festes, etc.

En aquests cartells es pot apreciar l'evolució artística, gràfica i de contingut de les diferents èpoques. Mentre que els cartells dissenyats en èpoques anteriors tenien com a objectiu principal oferir merament informació pràctica, sent cartells en els quals predominava la tipografia, amb l'arribada de la cromolitografía la imatge es converteix al centre d'atenció i els artistes troben en el cartell un mitjà d'expressió en el qual portar les seves obres al gran públic. En aquest cas no es publicita un objecte en concret sinó una sensació que perdurarà en el record de qui pugui arribar a obtenir una entrada, es venen emocions, que el cartell tracta d'expressar fent ús dels recursos estilístics i tècnics de cada època.

La col·lecció de cartells de cinema, teatre i altres espectacles estan molt relacionats amb altres documents que es conserven a la Biblioteca com els programes de mà, que eren un avanç del que els espectadors anaven a poder gaudir i les carátulas dels enregistraments sonors i audiovisuals en discos, cassetes, vídeos, etc.