Convocatòria a esdeveniments de caràcter privat

Existeixen documents en Ephemera amb un paper ben definit: informar sobre determinades celebracions de caràcter normalment privat.

1. Invitacions, programes i carnets de ball

Les invitacions i programes exercien el seu poder de convocatòria sobre la societat burgesa del segle XIX, tan aficionada als actes socials i de diversió: balls de disfresses, carnestoltes i revetlles organitzats per societats recreatives. Les targetes recollien les diferents peces musicals que es ballaven en la segona meitat del segle XIX (vals, “schotisch”, masurca, rigodón, polka) i en els primers anys del XX (pericó, xarleston, fox-trot, tango, one step). 

 

2. Recordatoris

La societat espanyola de finals del segle XIX i principis del XX practica el ritu tant religiós com a social de comunicar el naixement d'un fill i la celebració del seu baptisme o de la comunió, així com la defunció d'un familiar. Aquests esdeveniments han quedat reflectits en els recordatoris que es manaven imprimir amb motiu d'aquests successos. Els recordatoris de bateig de la col·lecció d'Ephemera estan il·lustrats amb iconografia de caràcter religiós o profà; en aquesta categoria estarien incloses les imatges compostes per trèvols de quatre fulles i ferradures en les quals subjeu el desig implícit de bona sort per al nou membre de la família.

On consultar

Catàlegs