Ephemera

En el Servei de Dibuixos i Gravats existien una sèrie d'obres amb unes característiques físiques i de contingut similars que, l'any 1991, passen a formar la col·lecció d'Ephemera de la Biblioteca Nacional que s'ha anat completant amb la finalitat de reunir una "extensa i variada gamma de representacions gràfiques elaborades amb un propòsit específic que no pretenen sobreviure a l'actualitat del seu missatge".

Es van localitzar, registrades i amb signatura d'inventari (obres soltes), d'ER i BA (llibres), diverses col·leccions de croms, caixes de llumins, calendaris murals, felicitacions, orles i un interessant apartat d'etiquetes de caixes de passes i de taronges de finals del segle XIX. Sense processar es va trobar una extraordinària col·lecció de varis milers de caixes de llumins de les més importants marques de fàbriques espanyoles i estrangeres, d'una gran riquesa quant a quantitat, temàtica i tècniques.  

A més, havien ingressat pocs anys abans, per compra, una magnífica col·lecció de marquillas cigarreras cubanes i una altra de felicitacions, recordatoris i targetes comercials. En el Dipòsit General es van localitzar i van traslladar diverses caixes que contenien fulles i fullets impresos, procedents de l'antiga Sala de Varis, alguns d'ells il·lustrats (menús, llistes de preus, itineraris, etc.). D'altra banda van ser localitzades i traslladades diverses col·leccions de làmines de recortables anteriors a l'any 1950, dipositades fins llavors en l'antiga Secció de Literatura Infantil.

Al llarg de tots aquests anys s'ha procedit a la compra de col·leccions d'Ephemera entre les quals destaquen: una col·lecció d'etiquetes de caixes de cigars, que reben el nom de "habilitacions", una altra d'etiquetes de begudes, ambdues pertanyents a un període cronològic entre 1880 i 1930; una col·lecció de paipais publicitaris dels anys 40-50; i una més reduïda de libritos de paper de fumar. Posteriorment s'han adquirit diverses col·leccions de croms d'Apel·lis Mestres, dos àlbums de felicitacions de Nadal d'oficis, un altre d'invitacions, programes i carnets de ball i un nombre considerable de targetes amb publicitat de productes farmacèutics dels anys 30, 40 i 50 del segle XX.

També són importants les donacions rebudes com per exemple una col·lecció de recortables dels primers anys del segle XX, un àlbum d'etiquetes de llet condensada corresponent a l'època de la Guerra Civil Espanyola, un teatrito i altres jocs sobre cartolina, estampes devocionales, caixes de llumins, targetes i etiquetes comercials, etc. Més recentment s'han rebut importants donacions de materials impresos contemporanis.

L'any 2003 es publica el catàleg "Ephemera. La vida sobre paper" on es recullen prop de vuitanta mil obres ordenades segons els diferents tipus de materials. El catàleg ofereix tota la informació respecte a cadascun d'ells: relacions de contingut, temàtica, tècniques, il·lustradors, editors, tallers d'impressió, marques, fàbriques i fabricadores de productes i establiments comercials, empreses i comerços, etc.

La Col·lecció d'Ephemera de la Biblioteca Nacional reuneix prop de cent mil imatges que presenten una gran varietat quant a la seva tipologia, temàtica i tècnica. Cronològicament se situen en un període comprès entre intervinguts del segle XIX i intervinguts del segle XX. La classificació dels diferents materials s'ha realitzat atenent al contingut i, fins al moment inclou: felicitacions, recordatoris i estampes devocionales, invitacions, programes, carnets de ball i oferiments d'orquestres, almanacs de butxaca, calendaris murals, paipais, etiquetes i embolcalls de productes comercials (tabac, begudes, perfumeria i cosmètica, aliments etc.), croms, postals i jocs com recortables i teatres de paper. A aquests materials s'han incorporat noves col·leccions de naips, targetes de bàscules, factures i paper de carta, punts de lectura, etiquetes de productes comercials, etc.

Entre els autors d'aquestes obres destaquen alguns dels millors il·lustradors espanyols de finals del segle XIX i principis del XX: Eusebio Planas, Tomás Gaspar, Apel·lis Mestres, Ramón Casas, Ricardo Opisso, Gaspar Camps, Luis Labarta, Juan García Junceda, Alejandro de Riquer, José Cusachs, Carlos Ruano Llopis, Arturo Mélida, Manuel Tovar, Jaime Pahissa, José Pla Narbona, José Segrelles, etc.

Quant a la seva temàtica abunden retrats, caricatures, figures alegóricas i mitològiques, personatges religiosos, escenes històriques, obres il·lustrades, reproduccions de quadres, vistes i paisatges, transports, etc. 

 

Subcolecciones

A causa de la disparitat i riquesa històrica documental dels materials gràfics efímers presentem algunes de les principals col·leccions d'Ephemera de la BNE agrupades en cinc apartats atenent al propòsit amb el qual aquests documents van ser elaborats. No obstant això, convé assenyalar que en moltes ocasions un mateix tipus de material compleix amb més d'una finalitat. És el cas dels croms amb la marca de l'anunciant al dors com a reclam publicitari i que, a més de complir amb la seva funció principal de divertir i servir de joc alhora, reprodueixen tota classe de motius amb els quals el fabricant incorpora una clara intenció didàctica i de divulgació. I el mateix succeeix amb les etiquetes i embolcalls dissenyats per il·lustradors gràfics per decorar tot tipus d'envasos que al mateix temps proporcionen informació sobre el contingut, la qualitat i propietats d'un producte, les instruccions d'ús, existències, ofertes i un llarg etcètera.

Subcolecciones

Subcolecciones
[Invitaciones]
Convocatòria a esdeveniments de caràcter privat

Existeixen documents en Ephemera amb un paper ben definit: informar sobre determinades celebracions de caràcter normalment privat.

Automóviles Citroën. V Exposición Internacional del Automóvil, del Ciclo y Sports
Transmissors de missatges escrits

Felicitacions, papers de carta, orles cal·ligràfiques, factures i cartes comercials i targetes postals pertanyents a la col·lecció d'Ephemera de la BNE compleixen el seu paper com a mitjà de transmissió d'un missatge escrit.

[Tarjetas y prospectos de productos y establecimientos comerciales.. Varias figuras]
Suports publicitaris

La Secció Ephemera compta amb diverses col·leccions que compleixen un paper com un efectiu reclam publicitari de tot tipus de productes i establiments comercials entre els quals destaquen: croms, targetes i prospectes comercials, paipáis publicitaris, calendaris de butxaca i murals i etiquetes d'hotels.

[Etiquetas de alimentos.. Galletas y dulces]
Fins decoratius

La BNE conserva una mostra excel·lent d'etiquetes dels productes que es consumien en les primeres dècades del segle XX, tals com a fruites, conserves, dolços, condiments, begudes, productes de bellesa, teixits, tabacs, productes de neteja, impresos comercials, etc.

Escarpolette de jardin avec 4 groupes variés d'enfants
Fins lúdics i d'entreteniment

Com a exemple de creacions de jocs sobre paper destinats al més pur entreteniment estan les magnífiques col·leccions que la BNE conserva de naips, recortables i teatres de paper.

On consultar

Publicacions i bibliografia

Catàlegs