Post-incunables

Es coneix com post-incunables als llibres impresos a Europa en les dues primeres dècades del segle XVI, entre 1501 i 1520. Molt similars als incunables en el seu contingut i característiques formals, constitueixen el pas de la impremta inicial a la del segle XVI, ja plenament afermada com a vehicle portador de textos.

Malgrat la seva similitud amb els incunables, els post-incunables han estat notòriament menys estudiats que aquests últims i el seu estudi amb freqüència se circumscriu a tipobibliografías dedicades a localitats concretes, no existint eines de cerca equivalents a les bases de dades Incunabula Short Title Catalogui o Gesamtkatalog der Wiegendrucke, que aspiren a recollir totes les edicions d'incunables conegudes. En l'àmbit de la producció peninsular, tant F.J. Norton com Julián Martín Abad sí els han dedicat extensos catàlegs.

La col·lecció de la BNE, amb 2.170 edicions i 3.753 exemplars, és d'una gran riquesa i varietat i abasta tota la tipologia documental pròpia d'aquest període primerenc de la impremta: obres de contingut religiós, tractats de medicina, dret i ciències, obres literàries o impresos menors de diferent tipus (disposicions legislatius i administratives, plecs poètics, documentació pontifícia, etc.).

On consultar

Catàlegs