Post-incunables

Coñécese como post-incunables aos libros impresos en Europa nas dúas primeiras décadas do século XVI, entre 1501 e 1520. Moi similares aos incunables no seu contido e características formais, constitúen o paso da imprenta inicial á do século XVI, xa plenamente afianzada como vehículo portador de textos.

A pesar da súa similitude cos incunables, os post-incunables foron notoriamente menos estudados que estes últimos e o seu estudo con frecuencia circunscríbese a tipobibliografías dedicadas a localidades concretas, non existindo ferramentas de procura equivalentes ás bases de datos Incunabula Short Title Catalogue ou Gesamtkatalog der Wiegendrucke, que aspiran a recoller todas as edicións de incunables coñecidas. No ámbito da produción peninsular, tanto F.J. Norton como Julián Martín Abad si lles dedicaron extensos catálogos.

A colección da BNE, con 2.170 edicións e 3.753 exemplares, é dunha gran riqueza e variedade e abarca toda a tipoloxía documental propia deste período temperán da imprenta: obras de contido relixioso, tratados de medicamento, dereito e ciencias, obras literarias ou impresos menores de distinto tipo (disposicións lexislativos e administrativas, pregos poéticos, documentación pontificia, etc.).

Onde consultar

Catálogos