Al·legacions en dret

Amb la signatura Porcones s'identifica un fons integrat per al·legacions en dret, documents que, tant impresos com a manuscrits, es presentaven en els plets per les parts implicades, ja que contenien informació que els implicats en una causa civil oferien als magistrats perquè aquests disposessin d'elements de judici per escrit.

D'ells s'ha pres aquesta denominació per la unió de les paraules (“Per” i “Amb”) que, tipogràficament destacades, apareixen en les portades de dites impreses per introduir a cadascuna de les parts (litigant i demandat). Són impresos d'índole jurídic-administrativa i constitueixen el producte editorial que avui dia es conserva en major nombre.

Molts d'aquests plets tracten sobre qüestions hereditàries (mayorazgos, vincles i successions), així com d'hidalguías i altres assumptes relacionats amb els drets de noblesa. En el seu conjunt, són un reflex de la història política, social i econòmica, detallada a través dels plets que entaulaven els diferents estaments socials i, com a tals, important objecte d'estudi per al període històric que abasten.