Incunables espanyols

La col·lecció d'incunables impresos a Espanya de la BNE compta amb més de 350 exemplars de d'altres edicions, d'una cinquantena de les quals no es coneixen més exemplars al món.

Impreses en bona mesura per alemanys arribats a la Península a instal·lar els seus tallers (Juan Párix a Segòvia, Meinardo Ungut i Estanislao Polono a Sevilla, Fadrique de Basilea a Burgos o Juan Rosenbach a Barcelona, per citar alguns exemples), les obres són representatives de la producció de l'època, composta principalment en llatí, espanyol i català.

Seguint el deixant d'altres grans biblioteques, s'ha realitzat una digitalització completa de la col·lecció, de gran qualitat, a color i a doble pàgina en la qual s'inclou una regla a les primeres pàgines de cada obra per afavorir la identificació del format així com el mesurament de tipus, un mètode emprat amb freqüència per identificar incunables, molts dels quals manquen de portada i colofó.