Fotografía de circo

Por tratarse de retratos fotográficos, pola variedade de procesos fotográficos que comprende e por non dispersar coleccións temáticas, a BNE adquiriu dúas coleccións de artistas de circo e variedades: a reunida por Leonard Parish, propietario do circo Price e herdada á súa morte polo seu amigo Vinfer, pseudónimo do cartelista e impresor, César Fernández Ardavín que está integrada por uns 8500 retratos, dos que un par de centenares está accesible na Biblioteca Dixital Hispánica. E a colección de programas de man, fotografías e outros materiais gráficos sobre o circo reunidos pola artista circense Sabina Romeu, este conxunto alcanza milleiro e medio de pezas. A suma destas dúas coleccións sitúa á BNE como unha institución de referencia para o estudo de materiais gráficos sobre o circo.