Sala Goya

Horario de verán Salas

Horario de verán

De luns a venres, de 9:00 a 20:00 h.

Solicitude directa de fondos: de luns a venres de 9:00 a 19:00 h.

Accesos

Planta 0 de o núcleo sur

Email
sala.goya@bne.es
Teléfono
+34 91 516 89 56/91 (Sala Goya)
+34 91 580 78 15 y +34 91 580 77 81 (Dibujos y grabados)
+34 91 580 78 13 (Cartografía)
Información adicional

O desaloxo das salas de lectura iniciarase 15 minutos antes do peche.

Como acceder e consultar os fondos desta sala

É recomendable facer unha petición anticipada dos documentos que desexe consultar.

Non é posible realizar petición anticipada dos seguintes tipos de documentos: debuxos, gravados, fotografías, ephemera, mapas e planos. Estas obras serviranse mediante petición directa na Sala.

Excepcionalmente, poderanse avaliar solicitudes xustificadas de petición anticipada do material gráfico e cartográfico orixinal (mapas e planos, gravado, debuxo, fotografía e ephemera). As devanditas solicitudes deberanse dirixir ao departamento de Belas Artes e Cartografía a través do seguinte correo electrónico: sala.goya@bne.es.

A solicitude anticipada dos carteis conservados na Sede de Alcalá (signaturas AHC/ e AHCC/) realizarase dende o propio catálogo en liña da Biblioteca.

Todas as salas dispoñen de fondos en libre acceso e pódense coller directamente dos estantes. Xeralmente, son obras de referencia. Pode consultar que fondos hai en libre acceso no seguinte buscador.

 

  Buscador de fondos en libre acceso

 

Servizos
Servizos
Computadores de consulta
Wifi
Reprodutores de microfilme
Contenidos relacionados
Servicios
Pedimento directo de fondos

Permite solicitar ata un máximo de 3 volumes cada vez

Servicios
Pedimento anticipado de documentos

Permite aos usuarios reservar desde Internet os documentos que necesitan consultar antes de vir á Biblioteca.

Información general
Carnés da Biblioteca

Información para a tramitación do carné de lector e de investigador.

Servicios
Reprodución de documentos

A Biblioteca ofrece un servizo de reprodución de fondos co obxectivo de facilitar o acceso á información.