Donativo

Email
donativo@bne.es
Teléfono
+34 91 580 78 44

O donativo é unha forma gratuíta de contribuír ao enriquecemento e incremento das coleccións das bibliotecas.

A Biblioteca Nacional de España acepta donativos de todo tipo de documentos pero non pode admitilo todo debido á política de adquisicións existente e á necesidade dunha sustentabilidade en todos os seus procesos. Pódese atopar máis información en a Política de Donativo.

Como facer un donativo

Os pasos a seguir son os seguintes:

  1. Comprobar que a obra non se atopa xa no catálogo da Biblioteca.
  2. Facer unha proposta de donativo mediante calquera das seguintes opcións:
    • Persoalmente no Rexistro da Biblioteca Nacional, ou en calquera das Salas de Consulta da Institución
    • A través do formulario na web
  3. A Biblioteca responderá á súa proposta de donativo nun prazo non superior a 30 días.
  4. Se a proposta é aceptada, debe enviar o donativo por correo ordinario ou depositalo no Rexistro da Biblioteca xunto con a folla de aceptación.

NOTA: A Biblioteca non se compromete a devolver os donativos recibidos que non foron previamente aceptados. 

Contenidos relacionados
Información general
Lexislación relacionada