Cartells publicitaris

El cartell publicitari o comercial té com a objectiu principal la venda d'un producte o la difusió d'un establiment comercial. Per aconseguir-ho empra missatges concisos i imatges atrayentes i impactants. En aquest tipus de cartells la imatge és el principal i com més cridanera sigui, millor s'aconseguirà l'objectiu que pretén.

Gairebé des del començament de la seva existència el cartell es converteix en un mitjà de fàcil accés, ja que el missatge es transmet de forma directa. Està present al carrer, és un element més del mobiliari urbà, reflex dels interessos i gustos d'una societat en una època determinada. Tant els establiments més prestigiosos com els petits comerços imprimien cartells per promocionar els seus comerços i productes i aquests cartells es convertien tant en reclam publicitari com en objectes decoratius.

Els cartells comercials formen part de la col·lecció de la Biblioteca des del seu inici, sent un dels més antics i coneguts els de Xocolates Matías López, imprès cap a 1871.

En molts cartells comercials no apareix el nom de l'il·lustrador, bé per prohibició expressa de la casa anunciadora, o bé per l'escàs prestigi que tenia el món de la publicitat fins a mitjan segle XIX. No obstant això, existeixen exemples d'artistes rellevants com Ramón Casas, Rafael de Penagos, Gustavo Bacarisas, Jules Cheret, Gaspar Camps, etc., que il·lustren alguns dels cartells comercials més coneguts.

Existeixen tants tipus de cartells publicitaris com a productes puguin difondre's. Podem classificar-los segons el tipus d'establiment i productes que promocionen.  A grans trets, dins de la col·lecció de cartells publicitaris ens podem trobar amb cartells d'alimentació i begudes, cartells de vestir i moda i cartells de regals, tabac, perfumeria i uns altres.