Manuscrits il·luminats

La BNE guarda una destacada col·lecció d'uns 2500 còdexs medievals, dels quals un terç aproximadament contenen algun tipus de decoració il·luminada. Una característica destacada de la col·lecció és la gran varietat d'èpoques i escoles.

La BNE guarda una destacada col·lecció d'uns 2500 còdexs medievals, dels quals un terç aproximadament contenen algun tipus de decoració il·luminada. Una característica destacada de la col·lecció és la gran varietat d'èpoques i escoles.

Des del segle IX (Còdex de Metz) fins al segle XVIII en què desapareix la il·luminació de manuscrits com a modalitat artística trobem testimoniatges en la rica i voluminosa col·lecció. Totes les escoles europees d'il·luminació estan representades (espanyola, italiana, francesa, anglesa, diferents focus centreeuropeus) destacant, pel seu nombre i qualitat, el fons italià.