Coleccións

A Biblioteca Nacional é o principal centro informativo e documental sobre a cultura escrita, gráfica e audiovisual española e iberoamericana. As súas coleccións inclúen todo tipo de materiais e as principais vías de enriquecemento dos seus fondos son as adquisicións: compra, depósito legal donativo e troco.

Estás a ver Coleccións por tipo de material
Ver Coleccións por tipo de material

Manuscritos, cartografía, arquivos sonoros....

Estás a ver Coleccións temáticas
Ver Coleccións temáticas

As mellores obras, ordenadas por intereses

África

Fondo especializado en África e mundo árabe en xeral e do Protectorado de España en Marrocos en particular

Recuerdo del viaje de la embajada española a Marruecos en 1894
Bibliografía

Bibliografías e catálogos, con fondos españois e estranxeiros. Iniciada na segunda metade do século XIX

Embarcadero
Biblioteconomía, Arquivística e Museoloxía

Colección está especializada en Biblioteconomía, Documentación, Arquivística e Museoloxía

Biblioteconomía
Cervantes

Destaca a presenza de vinte e seis edicións do Quixote impresas en castelán no século XVII.

L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche
Hispanoamérica

O núcleo de fondos modernos sobre Hispanoamérica (na que se inclúe Filipinas por motivos históricos) está formado pola colección da antiga Sección de Hispanoamérica, creada en 1949 e desaparecida en 1992.

Habana. Vista del puerto y de la Ciudad
Libro infantil

Bibliografías, obras de referencia especializadas, catálogos de bibliotecas, monografías, manuais de estudo, etc.

Ilustración de Juanito y Margarita
Teatro

Obras dramáticas, libretos pertencentes ao xénero do teatro lírico, estudos sobre teatro, e posteriormente fondos relacionados co cinema

La dama boba