Gravados

La colección de grabados se puede considerar una de las más importantes del país, tanto por su cantidad como por su calidad. Conserva obras de los mejores artistas, desde finales del siglo XV hasta la actualidad.

 

A través de estas obras se pueden estudiar los diferentes estilos artísticos desde el último gótico hasta las últimas tendencias del grabado actual y las diferentes técnicas del grabado desde la xilografía hasta las nuevas técnicas digitales, pasando por las técnicas calcográficas, la litografía, la serigrafía, las técnicas aditivas y las técnicas digitales.

Están representadas as principais escolas do gravado, principalmente europeas, destacando a colección de gravado español. Esta colección, especialmente, continúase incrementando, grazas á Lei de Depósito Legal e ás doazóns de editores de obra gráfica, talleres e artistas individuais.

Historia da colección

En 1868 o Estado adquire a colección de gravados, debuxos e libros con gravados que ao longo da súa vida reunira o pintor Valentín Carderera destinándoa á Biblioteca Nacional Con este motivo créase entón unha Sala de Estampas onde se conservarían estas obras e as do mesmo xénero que había dispersas pola Biblioteca. A este fondo Carderera uníronse as estampas soltas e as que había en libros con gravados na antiga Biblioteca Real.

En 1880 cómpranse a José María Galván unha serie de debuxos e probas de estado das súas estampas máis famosas. O mesmo ano o sobriño e herdeiro do pintor Manuel Castelán vende á Biblioteca preto de seis mil gravados que pertenceran a este gran coleccionista. En 1904 ingresan as estampas e libros con gravados da chamada Colección Izquierdo que Eugenio Izquierdo comprara en París.

Outras doazóns moi importantes son as de gravados de Ricardo Baroja en 1910 e en 1951 a viúva de Mariano Fortuny Madrazo leiga á Biblioteca Nacional un cartafol con gravados do seu marido e outra de Mariano Fortuny Marsal, estampados polo primeiro.
En 1968, xunto coa biblioteca do coleccionista Juan Sedó Peris Mencheta, compráronse os seus debuxos e gravados de temas cervantinos. En 1975 ingresan na Sección dúas coleccións moi importantes de estampas de devoción: a que doou D. Florentino Zamora e a que se comprou á morte de D. Isidro Albert.

No ano seguinte, 1976, a Calcografía Nacional entrega un centenar de estampas de artistas contemporáneos como Cuní, Echauz, Prieto Nespereira, Marcoida, etc. Ao mesmo tempo séguense comprando gravados antigos: en 1963, 125 estampas xaponesas do século XIX, en 1985 as "Camere sepolcrali degli antichi" de Piranesi e "L´Espagne a vol d´oiseau" de Alfred Guesdon, en 1986 a segunda edición de "Os Proverbios" de Goya e a sétima de "Os Desastres", en 1988, as edicións quinta e décima de "Os Caprichos", etc. Así mesmo, compráronse gravados de artistas contemporáneos, entre os que destacan algunhas obras de Picasso, Dalí, Mirou, Tàpies, Chillida, Milleiros, Alberti e outros moitos.

A través do Depósito Legal han ingresado libros con gravados orixinais ou álbums moi importantes; entre estes habería que destacar a "Tauromaquia" de Picasso, o "Cantic ao Sol" ilustrado por Joan Miró, "Camiños" de A. Machado, ilustrado por Redondela, "A vida do Lazarillo", ilustrado por Pelayo, "Variacións sobre o Enterro do Conde de Orgaz" por Alberti, "Aguafuertes" de Solaina, etc. Tamén se conseguiu que moitos gravadores fagan importantes doazóns da súa obra e grazas a iso a Biblioteca Nacional conta nestes momentos cunha importante colección de gravado español contemporáneo. A colección continua incrementándose con doazóns de artistas e coleccionistas, cambios de duplicados, obras ingresadas por Depósito Legal e adquisicións de todo tipo de materiais gráficos tanto antigos como modernos.

Os fondos

A colección de gravados orixinais da Biblioteca Nacional é, sen dúbida, unha das máis importantes do país polo número e a calidade das súas pezas. No Servizo de Debuxos e Gravados consérvanse máis de 100.000 estampas soltas e outros 600.000 gravados incluídos en libros, sen contar cos que hai nos do Servizo de Manuscritos, Incunables e Raros e no Servizo de Salas Xerais da Biblioteca.

Están representadas case todas as escolas de gravado, en especial a española, con obras desde o século XV ata a actualidade, pois a colección mantense viva e en continuo crecemento. Hai unha boa representación de estampas e libros ilustrados alemáns, flamencos, holandeses, italianos, franceses, ingleses, portugueses, mesmo, xaponeses; entre eles destacan obras de artistas como Ribeira, Goya, Fortuny, Picasso, Durero, Cranach, Rembrandt, Piranesi, Tiepolo, Callot, Nanteuil, etc.

A temática é en grao sumo variado: un apartado importante son estampas relixiosas e mitológicas, históricas, gravados que reproducen cadros, vistas de cidades e paisaxes; arquitectura e ornamentación, tipos e traxes, retratos, escenas de xénero, etc.

Onde consultar

Publicacións e bibliografía

Catálogos