Hispanoamérica

Historia da colección

O núcleo de fondos modernos sobre Hispanoamérica (na que se inclúe Filipinas por motivos históricos) está formado pola colección da antiga Sección de Hispanoamérica, creada en 1949 e desaparecida en 1992. Os seus máis de 80.000 volumes (libros e folletos posteriores a 1800, xa que os anteriores se trasladaron a Raros e as publicacións periódicas pasaron a Revistas) proceden da antiga Biblioteca de Ultramar depositada na BNE ao desaparecer o Ministerio do mesmo nome tras a perda das últimas colonias e dos ingresos das obras desta temática recibidos tanto por depósito legal coma por compra, troco e donativo.

Tras a desaparición da Sección, que contaba cunha sala propia para a consulta dos seus fondos, esta realízase no Salón Xeral. As obras de tema hispanoamericano que continúan ingresando por depósito legal, así como as adquisicións que realiza a Biblioteca de obras publicadas noutros países, inclúense dende entón no fondo xeral.

Os fondos

As obras da Biblioteca de Ultramar anteriores a 1800 pasaron a integrarse no xa de por si rico fondo de impresos antigos, aínda que permaneceron na signatura HA numerosas obras impresas entre 1800 e 1830, entre as que destacan polo seu número e interese os folletos, sobre todo os relativos á independencia de México.

Tamén merecen destacarse pola súa rareza os impresos do S.XIX en linguas indíxenas filipinas (tagalo, visaya, etc.).

Pola súa banda, as numerosas publicacións periódicas (con especial presenza das editadas en Cuba, Puerto Rico e Filipinas durante o S. XIX) integráronse nas coleccións de Prensa e Revistas.

Ademais dos impresos, a Biblioteca conta cunha importante colección de Manuscritos sobre América, e tamén de Mapas e Planos.