Sala Barbieri

Horario de verán Salas

Horario de verán

De luns a venres, de 9:00 a 20:00 h.

Solicitude directa de fondos: de luns a venres de 9:00 a 19:00 h.

Accesos

Planta 4ª do núcleo sur

Email
sala.barbieri@bne.es
info.musica@bne.es
Teléfono
+34 91 516 89 09 y +34 91 580 77 30 (sala Barbieri)
+34 91 516 80 35 (Partituras)
+34 91 580 78 07 (Registros sonoros)
Información adicional

O desaloxo das salas de lectura iniciarase 15 minutos antes do peche.

Como acceder e consultar os fondos desta sala

É recomendable facer unha solicitude anticipada de documentos que se desexa consultar. 

Todas as salas dispoñen de fondos en libre acceso e pódense coller directamente dos estantes. Xeralmente, son obras de referencia. Pode consultar que fondos hai en libre acceso no seguinte buscador.

 

  Buscador de fondos en libre acceso

 

Servizos
Servizos
Computadores de consulta
Wi-Fi
Fotocopiadora
Cabinas de escoita e visionado
Colares de bucle magnético
Reprodutores de microfilm
Contenidos relacionados
Servicios
Pedimento anticipado de documentos

Permite aos usuarios reservar desde Internet os documentos que necesitan consultar antes de vir á Biblioteca.

Servicios
Reprodución de documentos

A Biblioteca ofrece un servizo de reprodución de fondos co obxectivo de facilitar o acceso á información.

Información general
Carnés da Biblioteca

Información para a tramitación do carné de lector e de investigador.