Sala de Prensa e Revistas Larra

Accesos

4ª planta do núcleo norte

Email
sala.prensa@bne.es
Teléfono
+34 91 580 77 07
+34 91 516 89 19
Información adicional

O desaloxo das salas de lectura iniciarase 15 minutos antes do peche.

Como acceder e consultar os fondos desta sala

É recomendable facer unha petición anticipada dos documentos que se desexa consultar. 

Todas as salas dispoñen de fondos en libre acceso e pódense coller directamente dos estantes. Xeralmente, son obras de referencia. Pode consultar que fondos hai en libre acceso no seguinte buscador.

 

  Buscador de fondos en libre acceso

 

Servizos
Servizos
Computadores de consulta
Wi-Fi
Fotocopiadora
Reprodutores de microfilm
Contenidos relacionados
Servicios
Pedimento anticipado de documentos

Permite aos usuarios reservar desde Internet os documentos que necesitan consultar antes de vir á Biblioteca.

Información general
Carnés da Biblioteca

Información para a tramitación do carné de lector e de investigador.

Servicios
Reprodución de documentos

A Biblioteca ofrece un servizo de reprodución de fondos co obxectivo de facilitar o acceso á información.