Incunables

Co termo incunable denomínase aos libros impresos antes do 1 de xaneiro de 1501, aínda que os produtos da imprenta posteriores a esta data non presentan características que os faga diferentes.

A Biblioteca Nacional de España conta coa colección máis importante do país onde están representadas as principais imprentas españolas e a maior parte das imprentas europeas. Os primeiros exemplares chegaron cun dos fondos fundacionais, a biblioteca de Juan Francisco Pacheco Téllez Girón, duque de Uceda, confiscada por Felipe V, pero só a partir de 1736 podemos falar realmente dunha colección de incunables da Biblioteca Real. Nese ano, Juan de Iriarte, grazas ao apoio do bibliotecario maior Blas Antonio de Nasarre, conseguiu levar a bo termo unha permuta de volumes co Convento dominico de Santo Tomás, de Ávila, incorporando á colección real 315 exemplares de edicións do século XV.

Historia da colección

A compra de bibliotecas particulares, de eruditos ou nobiliarias, foi o procedemento máis habitual durante o século XVIII para o incremento da colección da Biblioteca Real.

Un novo momento de interese na historia da formación da colección de incunables da Biblioteca Nacional de España ten lugar en 1886 coa incorporación da biblioteca ducal de Osuna e Infantado. Merecen ademais recordo expreso outros dous acontecementos: en primeiro lugar, o envío da biblioteca do Ministerio de Fomento, que ten lugar en 1888, que incorporou quince incunables; e, en segundo lugar, a soada poxa celebrada en París, en 1891, para liquidar a biblioteca de Ricardo Heredia e Livermore, conde de Benahavis, ocasión na que a Biblioteca logrou unha decena de exemplares importantes. O seguinte gran momento na formación da colección ocorre en 1899, cando se incorpora a biblioteca de Pascual de Gayangos e Arce. Os seus exemplares no conxunto da colección son multitude en comparación cos fondos aos que vén aludindo.

A colección de incunables da BNE continuou crecendo, grazas ás adquisicións de exemplares aparecidos no mercado nacional e internacional ou en poder de particulares.

A colección reúne actualmente dúas edicións de libros xilográficos, representadas cada unha polo respectivo exemplar, e 2298 edicións incunables representadas por 3159 exemplares.

Subcolecciones

Subcolecciones
Ethica ad Nicomachum
Incunables españois

Máis de 350 exemplares

Liber chronicarum
Incunables con gravados

Con gravados en relevo sobre madeira