Música religiosa

Malgrat el seu origen civil la Biblioteca Nacional de España, fidel reflex de la nostra història, ha reunit en les seves més de tres segles d'existència una riquíssima col·lecció bibliogràfica i documental de procedència eclesiàstica.

L'Església Catòlica va ser, des de l'Edat Mitjana fins al segle XIX, el major focus de producció i consum de música del nostre país i, per això, a ningú ha d'estranyar que els fons de la nostra Biblioteca també documentin la música litúrgica i les pràctiques musicals de l'Església. No obstant això, malgrat la seva importància, aquestes col·leccions no s'expliquen entre el més conegut de la BNE.

En la seva tasca de preservar i difondre aquest patrimoni la Biblioteca ha digitalitzat la majoria de les seves fonts, que ja estan disponibles a la Biblioteca Digital Hispànica, i també ha desenvolupat una aplicació informàtica dissenyada específicament per a la catalogació de melodies gregorianes. El Departament de Música i Audiovisuals porta anys treballant en la descripció detallada de les fonts amb la finalitat no solament de conèixer millor la nostra col·lecció, sinó també de facilitar eines de recerca del repertori espanyol de cant gregorià i de mostrar un model de descripció bibliogràfica que permeti millorar la catalogació i per tant l'accessibilitat de les col·leccions musicals.