Tractats i mètodes musicals

Els mètodes i exercicis de solfeig o harmonia, així com els de cant i instruments van ser molt demandats per la nodrida població que acudia als primers conservatoris espanyols, sorgits a imitació del que la reina María Cristina de Borbó fundés en 1830, actualment actiu com a Real Conservatori Superior de Música de Madrid.

La BNE conserva exemplars d'extraordinari valor, com a anotacions de músics des del segle XVIII, a manuals d'ús de gran tiratge, ja al segle XVII fins al segle XIX. La col·lecció representa un rigorós recorregut per la fonamentació teòrica musical des dels seus inicis, representada ja en l'incunable Lux Bella, els manuals de Cantollano o Canto d'Òrgan, fins als actuals llibres de llenguatge musical o pedagogia que s'incorporen gràcies a les Lleis de Dipòsit Legal.