Tratados e métodos musicais

Os métodos e exercicios de solfexo ou harmonía, así como os de canto e instrumentos foron moi demandados pola nutrida poboación que acudía aos primeiros conservatorios españois, xurdidos a imitación do que a reina María Cristina de Borbón fundase en 1830, actualmente activo como Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

A BNE conserva exemplares de extraordinario valor, como apuntamentos de músicos desde o século XVIII, a manuais de uso de gran tirada, xa no século XVII ata o século XIX. A colección representa un rigoroso percorrido pola cimentación teórica musical desde os seus inicios, representada xa no incunable Lux Bela, os manuais de Cantollano ou Canto de Órgano, ata os actuais libros de linguaxe musical ou pedagoxía que se incorporan grazas ás Leis de Depósito Legal.