Libro infantil

Esta colección está formada por obras de temática infantil. Está composta por bibliografías, obras de referencia especializadas, catálogos de bibliotecas, monografías, manuais de estudo da literatura infantil española e estranxeira. Ademais, pódense encontrar cómics, contos, álbums de imaxes, libros ilustrados, narrativa, poesía, teatro e textos de ensino.