Sala de Información Bibliográfica e da Biblioteca

Horario

De luns a venres, de 9:00 a 20:00 h.

Accesos

Planta 2ª do núcleo norte

Email
bib@bne.es
Teléfono
+34 91 580 78 06
+34 91 580 77 00
Información adicional

O desaloxo das salas de lectura iniciarase 15 minutos antes do peche.

 

Como acceder e consultar os fondos desta sala:

Préstamo domiciliario da Colección de Documentación Bibliotecaria: pode levar en préstamo domiciliario 3 exemplares durante 10 días, e pode renovar o préstamo 2 veces por outros 10 días cada renovación. As renovacións pódense solicitar presencialmente, por teléfono, ou por correo electrónico. Tamén é posible facer reservas de exemplares que estean prestados a outros usuarios.

 

Servizos
Servizos
Computadores de consulta
Wi-Fi
Fotocopiadora
Contenidos relacionados
Enlaces de interés
Portal de Guías Bibliográficas da BNE

Ofrecerá guías temáticas, que poderán abarcar gran variedade de materias, e que incluirán apartados informativos e numerosos recursos e servizos relacionados.


Documentos / Enlaces de interese