Videogravacións

Esta colección está formada pola práctica totalidade da produción nacional de audiovisuais. Hai en marcha un proxecto de dixitalización das cintas de vídeo para a súa futura preservación.

Entre os fondos atopamos: películas cinematográficas, cinema mudo, películas nacionais e estranxeiras, curtametraxes cinematográficas. Entre os fondos audiovisuais de información e documentais atopamos: audiovisuais musicais, gravacións de grandes espectáculos musicais , videoclips, concertos en vivo de conxuntos e cantantes. 

Historia da colección

O inicio da produción masiva de cintas magnéticas (VHS, Beta, vídeo 2000) e posteriormente os discos dixitais (DVD, Blu-ray 4K HD) conforman a colección de audiovisuais na BNE, documentos ingresados grazas a o  cumprimento das diversas leis de Depósito Legal que obrigan a depositar, polo menos, un exemplar dos audiovisuais distribuído ou editados en España.

Nesta colección atopamos rexistros cinematográficos desde os inicios do cinema: a película muda titulada Carmencita : Spanish Dancedo director William K.L. Dickson rodada en Estados Unidos entre o 10 e o 16 de marzo de 1894 ou os clips de baile flamenco da bailaora Juana Vargas A Macarrona rexistrados en Sevilla como traballo preparatorio para a coreografía realizada por Léonide Massine, proveniente dos famosos Ballets Rusos que xunto á música de Manuel de Falla e decorados de Pablo Picasso, realizáronse para a obra de Pedro Antonio de Alarcón O chapeu de tres picos. Polo que respecta ao cinema sonoro nos seus inicios, atopamos outra gravación histórica, como é a do director Le De Forest que en 1923 realiza varios clips de Conchita Piquer onde esta aparece cantando, recitando e bailando.  

Os fondos

A actual colección de audiovisuais da BNE conserva todo tipo de soportes creados para o consumo doméstico e está composta por cintas de vídeo magnéticas (vídeo 2000, Beta, VHS) e dixitais como o DVD, Blu-ray, 4H HD, memorias USB.

Unha característica dos documentos audiovisuais é a rápida obsolescencia de soportes e reprodutores, debido á transformación vertixinosa que impoñen os avances tecnolóxicos e as prácticas comerciais. Para favorecer o acceso aos documentos, a BNE estableceu un proxecto de dixitalización destes soportes para a conservación da súa colección, centrada prioritariamente no cinema español, parte fundamental da colección.

Esta colección permítenos crear unha importante base de datos, non só de títulos audiovisuais, senón tamén información referir# a os creadores, como son os directores, produtores, compositores de bandas sonoras xunto aos intérpretes, de tal forma que a base sexa un referente para os estudos e investigación relativa ao noso cinema.

 

Onde consultar

Catálogos