África

Esta colección foi creada con motivo da doazón da biblioteca particular de Tomás García Figueras. Trátase dun fondo especializado en África e mundo árabe en xeral e do Protectorado de España en Marrocos en particular. O núcleo temático máis importante refírese a Marrocos, Sáhara, Guinea e, en xeral, ao Norte de África.

Historia da colección

Esta colección foi creada o 23 de novembro de 1966 con motivo da doazón da biblioteca particular de Tomás García Figueras.

Tomás García Figueras, africanista español, foi delegado de Asuntos Indíxenas en Marrocos. Ao núcleo inicial sumáronse os fondos de tema africano e árabe existentes no Depósito Xeral da Biblioteca Nacional, entre os que se encontraban importantes doazóns: Bermejo, Roda, Gregori, Fernández Cortacero, Gudin, etc.. Posteriormente, en 1979, incorporáronse a biblioteca da Dirección Xeral de Marrocos e Colonias (importante fondo sahariano e legado de Juan Fontán Lobé, esencial pola súa documentación sobre Guinea) e en 1987 a maior parte da biblioteca particular de Emilio Bonelli e García Morente, xunto coas bibliotecas particulares do explorador Emilio Bonelli Hernando e do enxeñeiro, xeógrafo e Gobernador Xeral de Guinea Juan María Bonelli i Rubió. A sala de consulta pechouse ao público o 9 de xaneiro de 1989 e os fondos reintegráronse aos distintos depósitos da Biblioteca Nacional conforme o seu soporte.

Fondos

Trátase dun fondo especializado en África e mundo árabe en xeral e do Protectorado de España en Marrocos en particular. O núcleo temático máis importante refírese a Marrocos, Sáhara, Guinea e, en xeral, ao Norte de África. Pode consultalos no noso Catálogo Automatizado.

Os distintos fondos que hai son: 

 • Monografías e obras de consulta
  21.865 volumes no momento de pecharse a Sección. Inclúense bibliografías e obras de consulta e referencia especializada, ademais de catálogos de bibliotecas e arquivos e guías de fontes para a historia destes países. Catalogacións: AFR e AFRGFª (Salón Xeral de Lectura)
 • Folletos
  Preto de 30.000 exemplares en 881 caixas: separatas de revistas estranxeiras, informes mecanografados e pequenos traballos. Catalogacións: AfrCª e AFRGFCª/ (Salón Xeral de Lectura)
 • Publicacións Menores
  700 exemplares conservados en caixas: calendarios e folletos turísticos na súa maioría.
 • Publicacións Periódicas
  Máis de 2.000 títulos: revistas especializadas españolas e estranxeiras; Boletíns da Dirección Xeral de Promoción do Sáhara e Boletíns Oficiais do Protectorado. Integradas coa colección de publicacións periódicas da BN (Sala de Publicacións periódicas)
 • Miscelánea
  636 volumes: recortes de xornais, copias de documentos de arquivos e de manuscritos doutras bibliotecas. (Salón Xeral de Lectura)
 • Manuscritos
  Na súa maioría modernos: cartas do Raisuni, arquivos persoais dos irmáns Tomás e Vicente García Figueras, Guillermo Rittwagen e Juan Fontán Lobé. Catalogacións: AfrGFªDoc (Sala Cervantes)
 • Fotografías
  Preto de 100.000 documentos, entre positivos e negativos, pertencentes ao legado de García Figueras e á Biblioteca da antiga Dirección Xeral de Marrocos e Colonias. (Sala Goya)
 • Postais
  Máis de 3.000 postais, case todas dirixidas a García Figueras e clasificadas por lugares. (Cartografía. Sala Goya)
 • Cartografía
  2.500 mapas físicos, xeográficos, políticos e turísticos, levantados entre 1900 e 1960 polo Servizo Xeográfico do Exército, os Servizos Xeolóxicos da África Occidental Española e os Institutos Xeolóxicos e Mineiros e editados polo Goberno Xeral do Sáhara Español, a Delegación de Asuntos Indíxenas ou a Real Sociedade Xeográfica. (Catalogacións: AFRMPS; Sala Goya)
 • Debuxos, Gravados e Estampas
  847 pezas, entre orixinais e reproducións, pertencentes a Mariano Bertuchi, Carlos Gallegos, Teodoro Miciano, Enrique Segura, Tauler, etc. A alínea de gravados corresponde case por enteiro ao século XIX en tanto que os debuxos son case todos do XX. Catalogacións AFRGFB/ (Sala Goya)