Préstec d'obres per a exposicions

Email
info.difusion@bne.es
Telèfon
+34 91 516 81 31
+34 91 580 77 38

L'Estatut de la Biblioteca Nacional de España aprovat pel Reial decret 640/2016, de 9 de desembre, estableix entre els seus objectius essencials garantir l'accés i la difusió de les seves col·leccions com a mitjà d'enriquiment cultural, social i econòmic. Per aquest motiu la BNE col·labora en exposicions organitzades per altres institucions espanyoles i internacionals prestant temporalment obres, donant a conèixer la riquesa de les seves col·leccions i el seu extens repertori patrimonial.

Amb la finalitat de donar resposta adequada a les sol·licituds de préstec, i harmonitzar-les amb les funcions encomanades a la Biblioteca Nacional de España, s'ha establert un procediment i normes per al préstec a exposicions, que poden consultar-se en aquest document.

    Contenidos relacionados
    Información general
    La BNE viaja
    Exposicions a les quals la BNE presta obres