Autocopia

Mediante este servicio se autoriza a los lectores a realizar sus propias fotografías con sus dispositivos móviles de fondos de la Biblioteca. Con ello la BNE pretende poner al alcance de sus lectores la obtención de copias de trabajo que faciliten el acceso a los textos necesarios para sus investigaciones de forma cómoda y sencilla.

El servei es pot utilitzar en el Saló General, Sala de Premsa i Revistes (zona de consulta en paper), Sala Cervantes, Sala Goya, Sala Barbieri i Sala de la seu d'Alcalá d'Henares. Les fotografies es realitzaran en les taules condicionades per a tal fi situades en aquestes sales.

Prèvia autorització del personal de la sala poden fotografiar-se fons bibliogràfics i documentals anteriors a 1880, en tot cas lliures de drets, i que estiguin en bon estat de conservació. Excepcions: materials amb desplegables o de manipulació complexa, dibuixos o qualsevol un altre exemplar les circumstàncies del qual o estat de conservació, segons el parer del personal de la sala, desaconsellin la seva reproducció.

L'ús realitzat de les imatges preses haurà de respectar la vigent legislació en matèria de drets d'autor i propietat intel·lectual. Les imatges solament poden utilitzar-se amb finalitats d'estudi i recerca i, en cap cas, amb finalitats comercials.

 

No està permès
 • Fotografiar obres ja digitalitzades i accessibles a través de la Biblioteca Digital Hispànica i/o Hemeroteca Digital.
 • Fotografiar més de 50 pàgines d'una mateixa obra.
 • Ús d'elements per recolzar les obres i subjectar les pàgines no facilitats per la BNE.
 • Ús de flaix, trípode o d'objectius addicionals.
 • Ús d'escáneres personals.
 • Enregistrament d'imatge i so.
 • Fotografiar pantalles d'ordinador o pantalles en les quals es visualitzin suports audiovisuals.
 • Fotografiar fons situats fora de l'espai habilitat per a aquest servei.
 • Fotografiar fons pertanyents a altres Sales.
Abans d'obtenir les fotografies
 • Compruebe que la fecha de la obra es anterior a 1880.
 • Assenyali amb els marcadors de paper neutre disponibles a les sales les pàgines que desitja fotografiar.
 • Acudeixi al personal de la sala perquè autoritzi la petició i mostri l'obra i les pàgines que desitja fotografiar.
 • Empleni les dades del formulari que li lliurarà el personal de la sala.
 • Acudeixi a l'espai habilitat per fotografiar, on trobarà els elements de suport i subjecció necessaris, o sol·liciti'ls al personal de la sala.
Per obtenir les fotografies
 • En el cas d'obres enquadernades, col·loqui-les sobre el coixí. Per a obres no enquadernades no és necessari l'ús de coixí.
 • Si es requereix la utilització de pesos, aquests es col·locaran sobre la vora de les pàgines, a les zones en blanc, evitant les zones de text.
 • Manipuli l'obra amb cura per evitar possibles deterioracions. No forci l'obertura ni pressioni l'obra per obtenir una imatge millor.
 • Subjecti fermament el seu dispositiu i comprovi que el flaix i el so estan apagats.
 • Per consideració a la resta dels usuaris no romangui més de 10 minuts en la taula d'acte-copia.

On es presta el servei
Sala Goya
Dibuixos, gravats, ephemera, cartells, fotografies, mapes antics i moderns, etc.
Saló de Lectura María Moliner
Monografies des del segle XVI, enciclopèdies, diccionaris, repertoris i directoris.
Sala d'Alcalá de Henares
Situada al campus universitari d'Alcalá d'Henares conserva fons de tot tipus que es poden consultar a la seva sala de lectura
Sala Cervantes
Manuscrits antics i moderns, incunables, impresos antics, obres de teatre i Cervantes.
Sala de Premsa i Revistes Larra
Revistes, premsa, butlletins oficials i recursos en línia sobre publicacions periòdiques.
Sala Barbieri
Música i musicologia, documents audiovisuals i multimèdia i registres sonors.
Contenidos relacionados
Servicios
Reproducció de documents

La Biblioteca ofereix un servei de reproducció de fons amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació.

Información general
Sales de consulta

Consulti els horaris i condicions de cada sala.


Documents / Enllacis d'interès