Formes de pagament del servei de reprografia

• Pagament amb targeta de crèdit o dèbit a través d’Internet.

• Transferència bancària

  • Nom “Biblioteca Nacional de España – Ingresos por los servicios de Reprografía”
  • Número de compte: BANCO DE ESPAÑA (C/ Alcalá, 48. 28014. Madrid): IBAN ES2490000001200200009399
    SWIFT/BIC: ESPBESMM
  • Concepte: el número de control de la petició (RDFI) que apareix en el pressupost.

• Targeta de dèbit o crèdit a l’Oficina de Reprografia (Consulteu l'horari d'obertura)
 

Si per raons tècniques el preu final dels treballs de reproducció és inferior que la quantitat pressupostada, la Biblioteca Nacional tornarà al sol·licitant la quantitat que sobri. Quan la diferència sigui a favor de la Biblioteca Nacional, el sol·licitant haurà d'abonar el nou import.

El termini màxim de reclamació és de dos mesos des de la data de recepció de les comandes.