Formes de pagament del servei de reprografia

• Pagament amb targeta de crèdit o dèbit a través d’Internet.

• Transferència bancària

  • Nom “Biblioteca Nacional de España – Ingresos por los servicios de Reprografía”
  • Número de compte: ES24 9000 0001 20 0200009399 (Banco de España. C/ Alcalá, 48. 28014. Madrid).
  • A fi de facilitar la identificació de l'ingrés, s'haurà de fer constar el número de control de la petició (RDFI) que apareix en el pressupost.
  • En cas de fer una transferència des d'un país estranger cal afegir el codi IBAN: ES2490000001200200009399 i el codi BIC: ESPBESMM

• Targeta de dèbit o crèdit a l’Oficina de Reprografia

• Pagament en metàl·lic a l’Oficina de Reprografia (Seu de Recoletos. 2a planta sud)

Si per raons tècniques el preu final dels treballs de reproducció és inferior que la quantitat pressupostada, la Biblioteca Nacional tornarà al sol·licitant la quantitat que sobri. Quan la diferència sigui a favor de la Biblioteca Nacional, el sol·licitant haurà d'abonar el nou import.

El termini màxim de reclamació és de dos mesos des de la data de recepció de les comandes.