Autoservei

Horari

El servei de Fotocòpies al Públic i l'Oficina de Reprografia romanen tancats fins a un altre avís.

Veure dies de tancament

Informació addicional

Consulta els  preus públics.

Reproduccions directes, fins a un màxim del 20% d'un llibre posterior a 1958 o d'un article complet d'una publicació periòdica posterior a 1958, sempre que l'estat de conservació ho permeti i formi part del fons de la BNE. Per a un nombre major de còpies o d'un document anterior a 1959 caldrà sol·licitar la reproducció per encàrrec a través de el formulari de la nostra web.

Passos a seguir

  • Crear un compte des dels ordinadors per a usuaris de la Biblioteca.

El compte és personal per a cada usuari, qui la gestiona i pot veure informació sobre l'activitat realitzada en la mateixa.

  • Carregar la compta amb saldo

Per a això, s'ha d'accedir amb usuari i contrasenya a l'enllaci “Reprografía_lectores”, habilitat en tots els ordinadors per a usuaris de la Biblioteca i carregar la compta amb el saldo que es vaig desitjar.

  • Realitzar les reproduccions  en els equips multifunció, distribuïts en cadascuna de les sales de consulta de la Biblioteca i a l'espai anterior a l'entrada al Mesetón del Saló General de Lectura María Moliner en la 2ª planta.

Tipus de reproduccions d'autoservei

  • Fotocòpies directes en blanc i negre (A4 i A3)
  • Fotocòpies directes en color (A4 i A3)
  • Còpies en paper (blanc i negre) a partir de microfilm o suport digital (A4 i A3)
  • Còpies en paper (color) a partir de suport digital (A4)
  • Captura digital en color máximo 20% de una misma obra posterior a 1958