Autocopia

Mediante este servizo autorízase aos lectores a realizar as súas propias fotografías cos seus dispositivos móbiles de fondos da Biblioteca. Con iso a BNE pretende pór ao alcance dos seus lectores a obtención de copias de traballo que faciliten o acceso aos textos necesarios para as súas investigacións de forma cómoda e sinxela.

O servizo pódese utilizar no Salón Xeral, Sala de Prensa e Revistas (zona de consulta en papel), Sala Cervantes, Sala Goya, Sala Barbieri e Sala da sede de Alcalá de Henares. As fotografías realizaranse nas mesas acondicionadas para tal fin situadas nas este salas.

Previa autorización do persoal da sala poden fotografarse fondos bibliográficos e documentais anteriores a 1880, en todo caso libres de dereitos, e que estean en bo estado de conservación. Excepcións: materiais con desplegables ou de manipulación complexa, debuxos ou calquera outro exemplar cuxas circunstancias ou estado de conservación, a xuízo do persoal da sala, desaconsellen a súa reprodución.

O uso realizado das imaxes tomadas deberá respectar a vixente lexislación en materia de dereitos de autor e propiedade intelectual. As imaxes só poden utilizarse con fins de estudo e investigación e, en ningún caso, con fins comerciais.

 

Non está permitido
 • Fotografar obras xa dixitalizadas e accesibles a través da Biblioteca Dixital Hispánica e/ou Hemeroteca Dixital.
 • Fotografar máis de 50 páxinas dunha mesma obra.
 • Uso de elementos para apoiar as obras e suxeitar as páxinas non facilitados pola BNE.
 • Uso de flash, trípode ou de obxectivos adicionais.
 • Uso de escáneres persoais.
 • Gravación de imaxe e son.
 • Fotografar pantallas de computador ou pantallas nas que se visualicen soportes audiovisuais.
 • Fotografar fondos situados fose do espazo habilitado para este servizo.
 • Fotografar fondos pertencentes a outras Salas.
Antes de obter as fotografías
 • Compruebe que la fecha de la obra es anterior a 1880.
 • Sinale cos marcadores de papel neutro dispoñibles nas salas as páxinas que desexa fotografar.
 • Acuda ao persoal da sala para que autorice o pedimento e mostre a obra e as páxinas que desexa fotografar.
 • Cubra os datos do formulario que lle entregará o persoal da sala.
 • Acuda ao espazo habilitado para fotografar, onde atopará os elementos de apoio e suxeición necesarios, ou solicíteos ao persoal da sala.
Para obter as fotografías
 • No caso de obras encadernadas, colóqueas sobre o coxín. Para obras non encadernadas non é necesario o uso de coxín.
 • Se se require a utilización de pesos, estes colocaranse sobre o bordo das páxinas, nas zonas en branco, evitando as zonas de texto.
 • Manipule a obra con coidado para evitar posibles deterioracións. Non force a apertura nin presione a obra para obter unha imaxe mellor.
 • Suxeite firmemente o seu dispositivo e comprobe que o flash e o son están apagados.
 • Por consideración ao resto dos usuarios non permaneza máis de 10 minutos na mesa de auto-copia.

Onde se presta o servizo
Sala Goya
Debuxos, gravados, ephemera, carteis, fotografías, mapas antigos e modernos, etc.
Sala de Lectura María Moliner
Monografías desde o século XVI, enciclopedias, dicionarios, repertorios e directorios.
Sala de Alcalá de Henares
Situada no campus universitario de Alcalá de Henares conserva fondos de todo tipo que se poden consultar na súa sala de lectura
Sala Cervantes
Manuscritos antigos e modernos, incunables, impresos antigos, obras de teatro e Cervantes.
Sala de Prensa e Revistas Larra
Revistas, prensa, boletíns oficiais e recursos en liña sobre publicacións periódicas.
Sala Barbieri
Música e musicología, documentos audiovisuais e multimedia e rexistros sonoros.
Contenidos relacionados
Servicios
Reprodución de documentos

A Biblioteca ofrece un servizo de reprodución de fondos co obxectivo de facilitar o acceso á información.

Información general
Salas de consulta

Consulte os horarios e condicións de cada sala.


Documentos / Enlaces de interese