Coleccións

A Biblioteca Nacional é o principal centro informativo e documental sobre a cultura escrita, gráfica e audiovisual española e iberoamericana. As súas coleccións inclúen todo tipo de materiais e as principais vías de enriquecemento dos seus fondos son as adquisicións: compra, depósito legal donativo e troco.

Estás a ver Coleccións por tipo de material
Ver Coleccións por tipo de material

Manuscritos, cartografía, arquivos sonoros....

Estás a ver Coleccións temáticas
Ver Coleccións temáticas

As mellores obras, ordenadas por intereses

Libro moderno

Esta colección está constituída polas obras impresas en España que recibe en virtude das leis de Propiedade Intelectual e da lei de Depósito Legal, e increméntase regularmente mediante compra, troco ou donativo, de acordo con os criterios establecidos para o desenvolvemento das coleccións ao longo da súa historia.

Libro moderno
Libros interactivos

Mediante o uso de ferramentas dixitais innovadoras, a Biblioteca Nacional pon en valor as xoias das súas coleccións.

Libros interactivos
Arquivo da Biblioteca

Consérvanse os documentos producidos e recibidos por esta no exercicio das súas actividades dende a súa fundación, en 1712, como Biblioteca Real, ata o día de hoxe.

Archivo
Aplicacións móbiles

BNEscolar, Second canvas e o Quixote interactivo, aplicacións móbiles BNE

Aplicaciones móviles
Colección museográfica

O Museo da BNE estuda e conserva unha singular colección, aínda que heteroxénea canto á súa natureza: cadros, esculturas, mobiliario, instrumentos musicais...

Museo BNE