Manuscritos

A colección de manuscritos da Biblioteca Nacional é a máis importante de España e de todo o ámbito hispánico tanto polo seu tamaño (uns 83 000 exemplares, agrupados nunhas 23 500 signaturas topográficas) como pola importancia, riqueza e variedade dos seus fondos.

O fondo inicial formouse coas coleccións reais, ás que se uniron, a principios do século XVIII, os manuscritos que acompañaran a Felipe V desde Francia e os das bibliotecas nobiliarias incautadas na Guerra de Sucesión, en especial as bibliotecas pertencentes a Gaspar Ibáñez de Segovia e Peralta, marqués de Mondéjar (1708) e a Juan Francisco Pacheco Téllez Girón, duque consorte de Uceda (1711). Dúas importantes permutas co Convento de Santo Tomás de Ávila e co Convento de San Vicente de Plasencia e a adquisición de bibliotecas nobiliarias e de eruditos enriquecerán considerablemente a colección de manuscritos neste primeiro século de existencia.

Ao longo do século XIX incorporaranse por compra bibliotecas particulares como as de Juan Nicolás Böhl de Faber, Agustín Durán ou Serafín Estébanez Calderón. Sucesivos decretos de desamortización sobre os bens artísticos, bibliográficos e documentais da Igrexa tiveron como consecuencia a entrada en diversos museos, arquivos e bibliotecas do Estado, de parte importante dos este bens. Dese modo chegaron á Biblioteca Nacional un conxunto de antigos manuscritos de gran interese artístico e codicológico. Se hai un ano crave no incremento da colección de manuscritos é 1886, en que se adquire a biblioteca da casa ducal de Osuna e Infantado, coa que ingresa a biblioteca do Marqués de Santillana e a biblioteca dos Condes de Benavente. A compra da biblioteca de Pascual de Gayangos, de gran diversidade temática e cronolóxica, será outro importante fito na colección, á que se unirá a doazón da biblioteca de Luís Usoz e Río e dos papeis do compositor Francisco Asenjo Barbieri.

A doazón do códice do Cantar de Mío Cid en 1960 será outra data estelar, comezando un período de diversidade nos manuscritos que se incorporan á colección, que perdura ata a actualidade. Nos últimos anos, a chegada de epistolarios de importantes figuras da literatura contemporánea como Rafael Morais, Roberto Bolaño ou a hispanista Mathilde Pomés situou a colección de manuscritos da BNE nun lugar relevante do noso patrimonio bibliográfico

Subcolecciones

Subcolecciones
Himno a la Trinidad
Do rolo ao códice

A súa orixe remóntase a Exipto

Códice de Metz
Manuscritos iluminados

De gran variedade de épocas e escolas

Poema del Cid
Manuscritos literarios

Historia da literatura española desde os seus comezos ata a actualidade

Codicilo de la Reina Isabel la Católica
Manuscritos históricos e xenealóxicos

importante para a historia peninsular e europea destes momentos

Vitae sanctorum et alia opuscula
Manuscritos relixiosos e litúrxicos

Tratados litúrxicos, libros de culto e libros de horas

Corán
Manuscritos en alfabetos non latinos

Árabes, gregos e hebreos