Dibuixos d'arquitectura

Els dibuixos d'arquitectura responen, prioritàriament, a necessitats del projecte que es vol construir i les exigències funcionals pròpies del desenvolupament posterior del treball.

En altres ocasions, solament volen ser dibuixos, quedar-se en aquesta extraordinària condició, més propera a la idea de l'arquitecte que a la seva possible realització. És el cas de tants dibuixos sense finalitat pràctica, entesos com a assajos de laboratori, escenaris de noves propostes i composicions, o també dels quals tenen una funció formativa, ja sigui en els tallers i estudis, en les pròpies obres, o en les Acadèmies.

Entre els dibuixos que es conserven en la BNE existeix un magnífic conjunt de dibuixos d'arquitectura, dibuixos que van ser realitzats per alguns dels arquitectes espanyols, italians o francesos més importants, integrats en diferents corrents arquitectònics, entre ells José B. Churriguera, Juan de Villanueva, Ventura Rodríguez, Filippo Juvarra, els Bibiena, Sabatini i molts altres, inclosos els dibuixos anònims, no menys importants. La seva procedència és molt variada: Biblioteca Real, Col·lecció Carderera, Col·lecció Esquerre, Col·lecció Castellà, Col·lecció Madrazo, diferents llegats, donacions, etcètera. El dibuix és, en general, el nexe d'unió entre el que l'arquitecte somia i el que realitza, però també trobem en aquesta col·lecció quaderns de viatge, anotacions acadèmiques o traçats d'arquitectures efímeres.