Debuxos de arquitectura

Os debuxos de arquitectura responden, prioritariamente, a necesidades do proxecto que se quere construír e as esixencias funcionais propias do desenvolvemento posterior do traballo.

Noutras ocasións, só queren ser debuxos, quedar nesa extraordinaria condición, máis próxima á idea do arquitecto que á súa posible realización. É o caso de tantos debuxos sen finalidade práctica, entendidos como ensaios de laboratorio, escenarios de novas propostas e composicións, ou tamén dos que teñen unha función formativa, xa sexa nos talleres e estudos, nas propias obras, ou nas Academias.

Entre os debuxos que se conservan na BNE existe un magnífico conxunto de debuxos de arquitectura, debuxos que foron realizados por algúns dos arquitectos españois, italianos ou franceses máis importantes, integrados en distintas correntes arquitectónicas, entre eles José B. Churriguera, Juan de Villanueva, Ventura Rodríguez, Filippo Juvarra, os Bibiena, Sabatini e outros moitos, incluídos os debuxos anónimos, non menos importantes. A súa procedencia é moi variada: Biblioteca Real, Colección Carderera, Colección Izquierdo, Colección Castelán, Colección Madrazo, distintos legados, doazóns, etcétera. O debuxo é, polo xeral, o nexo de unión entre o que o arquitecto soña e o que realiza, pero tamén atopamos nesta colección cadernos de viaxe, apuntamentos académicos ou trazados de arquitecturas efémeras.